aktivnicalendardalsiTypyemailhomelastMinuteletenkymenuHamburgerphoneplavbypobytovepoznavacisearchseniortripsCataloguetripType11tripType13tripType2tripType3tripType9
Menu

Obchodní podmínky

Úvod

Cestovní agentura Idealni Zájezdy a internetový portál www.idealnizajezdy.cz, které provozuje Eva Králíčková Houdková (dále jen CA) provádí autorizovaný prodej zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK). Prodej zájezdů provádí CA na základně uzavřených obchodních smluv s CK. Všechny CK jsou řádně pojištěny podle právních předpisů. Platné certifikáty o pojištění proti úpadku má CA pro zákazníky vždy k dispozici. Zájezdy si v CA objednáváte za stejnou cenu a podmínek jako u pořádající CK. CA v momentě objednávání zájezdu zákazníkem neví, zda je daný zájezd volný či nikoli. CA si vyhrazuje právo po objednávce na opravu případných nepřesností v nabídce zájezdu, které mohou vzniknout při jeho automatickém nebo ručním zadávání do databáze serveru.

Cena zájezdu

Ceny všech zájezdů jsou stejné jako u cestovních kanceláří, které zájezdy pořádají a to včetně slev a věrnostních programů. Slevy a věrnostní programy jako jsou např. sleva za včasnou rezervaci, dítě nebo třetí osoba zdarma, slevy pro stálé zákazníky, seniory, novomanžele aj. jsou možné zpravidla uplatňovat pouze z katalogových cen a jsou časově omezené. Obecně platí, že základní cena nezahrnuje další povinné příplatky jako je např. pojištění, vízum aj. V případě rezervace či objednávky zájezdu Vám bude zaslána kalkulace zájezdu. Zájezdy a ceny na serveru jsou denně aktualizované, může se také stát (týká se to hlavně zájezdů typu "last minute", že se cena některého zájezdu během dne změní, v tomto případě platí i pro CA aktuální cena dané CK.

Objednávky

Po přijetí nezávazné objednávky provede CA rezervaci zájezdu u pořádající CK. V případě, že není možné daný zájezd u CK rezervovat, kontaktuje CA neprodleně zákazníka (telefonicky, elektronickou poštou či SMS) a nabídne mu jiné volné zájezdy stejného charakteru, jako např. jiný termín, hotel apod. Po úspěšné rezervaci CA informuje zákazníka o rezervovaném zájezdu a po dohodě zasílá zákazníkovi smlouvu o zájezdu vč. pokynů pro platbu zájezdu.

Smlouva o zájezdu

Smlouva o zájezdu (dále jen SZ) je závaznou přihláškou k rezervovanému zájezdu. SZ zpravidla vyplňuje CA a je zasílána po potvrzení rezervace a zájmu ze strany zákazníka. Osobní údaje na SZ vyplňuje buď zákazník, popřípadě všechny údaje poskytne CA, která SZ vyplňuje za zákazníka. Na SZ musí být specifikován objednaný zájezd včetně termínu, způsobu dopravy, ubytování, stravování, údaje o přihlášených osobách, kalkulace ceny zájezdu a další. Na SZ nesmí chybět podpis zákazníka a potvrzení ze strany CA/CK. Nedílnou součástí každé SZ jsou i všeobecné smluvní podmínky příslušné CK. Po obdržení SZ zákazník zkontroluje údaje a do doby rezervace ji podepsanou vrátí zpět CA. Termíny pro platbu zálohy a doplatku jsou pro zákazníka závazné a CA není odpovědna za následky zpožděné platby. V případě že zákazník nedodrží datum a hodinu zaslání SZ nebo splatnosti zálohy či doplatku, může dojít ze strany CK/CA ke stornování rezervace nebo zájezdu.

Možnosti předání smlouvy o zájezdu:

E-MAILEM info@idealnizajezdy.cz
POSTOU na adresu: Ideální zájezdy, Pražská 6, 301 14, Plzeň
OSOBNĚ na adrese: Ideální zájezdy, Pražská 6, 301 14, Plzeň

Termíny pro platbu - tj. zálohu a doplatek eventuelně jednorázovou platbu (u zájezdu typu last minute) jsou pro zákazníka závazné a CA nenese zodpovědnost za důsledky - např. storno rezervace či zájezdu ze strany CK v případě zpoždění plateb zaviněných zákazníkem. Smlouva o zájezdu je závazná okamžikem podpisu zákazníka a platbou za objednaný zájezd. CA si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které neobsahují správné telefonní číslo, jsou rozporuplné, případně neúplné. Odesláním objednávky zákazník souhlasí se svým zařazením do zákaznického systému CA a dalšími ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Platba

Zakoupení zájezdu, vyjma zájezdu typu "last minute" a zájezdů s termínem nástupu dovolené v době kratší než jeden měsíc, probíhá tak, že zákazník zaplatí 50% zálohy z celkové ceny zájezdu a měsíc před nástupem na zájezdu zaplatí doplatek do plné ceny. V některých případech CK požaduje splatnost doplatku už 65 dní před odjezdem, proto je třeba dodržet datum splatnosti, které je uvedené ve Všeobecných smluvních podmínkách dané CK. V případě zájezdů typu "last minute" a zájezdů s termínem kratším než jeden měsíc před nástupem zákazník platí vždy celou cenu zájezdu. Placení zálohy i doplatku probíhá vždy na účet CA a to buď převodem z účtu zákazníka nebo složením na účet u CA nebo lze platbu provést i v hotovosti na adrese agentury Pražská 6, Plzeň.

BANKOVNÍHO SPOJENÍ: 27027027/2010
Variabilní symbol Vám bude sdělen při zaslání cestovní smlouvy.

Zákazník si jako doklad o platbě musí ponechat výpis z účtu, případně doklad o zaplacení vydaný bankou. V případě krátkodobé rezervace požaduje CA zaslat spolu s cestovní smlouvou i kopii úhradě zálohy či celého zájezdu.

Pokyny na cestu

Pokyny na cestu jsou potřebné informace a doklady k odjezdu na zájezd. Tyto dokumenty jsou např. letenky, ubytovací poukazy, informace o odjezdu , doklady o pojištění atp. a zákazník je obdrží cca týden před odjezdem. Datum dodání těchto dokladů závisí na termínu, typu zájezdu i na zemi, kterou chce zákazník navštívit. U leteckých zájezdů tyto pokyny na cestu obsahují: potvzení letu (datum a čas odletu), voucher na ubytování, případně kartičku o uzavřeném cestovním pojištění a všeobecné informace k objednanému zájezdu (kolik kg může mít kufr, jak dlouho před odletem být na letišti atd.). 

Storno podmínky

CA storno poplatky neúčtuje do doby závazného objednání zájezdu tj. uzavření smlouvy o zájezdu a uhrazení platby. Pozdější stornování zájezdu ze strany zákazníka podléhá storno podmínkám pořádající CK.

Reklamace

CA není oprávněna dle smlouvy o prodeji zájezdů řešit reklamace týkající se zájezdů pořádajících CK. Reklamace zájezdů od klientů zasílá CA k vyřízení pořádající CK. Reklamaci k Vašemu zájezdu je nejlépe zaslat písemně, popřípadě navíc ještě připojit reklamační protokol z místa pobytu nejlépe potvrzení delegátem CK.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou informace, pomocí kterých lze jednoznačně identifikovat konkrétní osobu přihlášenou na zájezd. Takovými údaji jsou jména a příjmení přihlášených osob na zájezd, adresa bydliště, telefonní čísla, e-mailové adresy popř. i rodná čísla v případě doobjednání pojištění. Respektujeme Vaše soukromí a proto osobní údaje klientů nikdy nepředáváme třetím osobám kromě cestovní kanceláře, jejíž zájezd si u nás objednáte. Veškeré osobní údaje a záznamy našich klientů jsou plně chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, zejména podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutím svým osobních údajů a odesíláním objednávkového formuláře resp. cestovní smlouvy klient uděluje cestovní agentuře Eva Králíčková Houdková, IČO 47706147, sídlo Pražská 91/6, Plzeň souhlas se zpracováním a uchováním svým osobních údaje v souladu s příslušnými právními předpisy.
 

Pokročilé hledání

Odběr novinek

Zde se můžete přihlásit k emailovému magazínu, kde se dozvíte o nových zájezdech jako první.