aktivnicalendardalsiTypyemailhomelastMinuteletenkymenuHamburgerphoneplavbypobytovepoznavacisearchseniortripsCataloguetripType11tripType13tripType2tripType3tripType9
Menu

Belgie

Belgie - výběr destinací | výběr země

Informace o zemi Belgie

Oficiální název:  Belgické království
Hlavní město:  Brusel
Rozloha:  30 500 km2
Počet obyvatel:  10 511 000 
Měna:  Euro
Náboženství: křesťanství, 80% římských katolíků, 3% muslimů
Jazyky: nizozemština, francouzština, němčina, mnoho lidí hovoří dialekty
Další města: Antverpy, Gent, Leuven

Belgie se dá geomorfologicky rozdělit na tři základní oblasti: pobřežní nížinu, rovinu ve střední části země a na pohoří Ardeny.V nížině najdeme převážně písečné duny a takzvané poldery, území původně patřící moři.Úrodná, mírně zvlněná rovina zabírá největší část země.
Je rozdělena na tři regiony: Vlámsko neboli Flandry, Valonsko a region Brusel.

Belgie patří do mírného podnebného pásu s přímořským klimatem a častými srážkami. Jejich průměr je 780-1000 mm, v Ardenách 1500 mm. Léta bývají v Belgii celkem chladná s průměrnou teplotou 14-18°C, v zimě se průměrná teplota pohybuje kolem nuly.

Je známá výtvarným uměním a architekturou. Na jejím území se vyvíjely všechny významné evropské umělecké slohy, od románské, gotické, barokní a renesanční architektury, přes vlámské renesanční a barokní obrazy.
Belgie je také, podobně jako Holandsko, zemí větrných mlýnů.
V Belgii najdeme Waterloo, slavné místo Napoleonovy porážky.
Název Belgie pochází z označení keltských kmenů, které žily na území království v nejstarších dobách. Římané, kteří ovládli oblast v prvním století př.n.l. je označovali latinským slovem Belgae, čili Belgové.
V pátém století našeho letopočtu osídlili území Frankové, a po rozpadu říše Karla Velikého se území rozdělilo mezi západofranckou říši Karla Holého a říši Lothara I. Ve středověku  se oblast rozdrobila na mnoho drobných státečků, ale ve 14. a 15. století  je začali sjednocovat burgundští vévodové. Státy se začaly označovat názvem 17 provincií.
Za osmdesátileté války  bylo území dnešní Belgie dobyto Španěly a připadlo Habsburkům. Koncem 18. století se Belgie zmocnili Francouzi a po Napoleonově porážce u Waterloo r.1815 se Belgie stala součástí Spojeného království nizozemského.
Po revoluci r. 1830 se Belgie v roce 1931 odtrhla od  Nizozemí a stala nezávislou, neutrální konstituční monarchií, jejímž prvním králem byl Leopold I. Ve dvacátém století byla Belgie v obou světových válkách, přes svoji neutralitu, okupována Německem Po různých konfliktech mezi Vlámy a Valony došlo k úpravám ústavy a Belgie se přeměnila ve federální stát.

Belgie - popis destinací

Belgie - výběr destinací | výběr země

Pokročilé hledání

Odběr novinek

Zde se můžete přihlásit k emailovému magazínu, kde se dozvíte o nových zájezdech jako první.