aktivnicalendardalsiTypyemailhomelastMinuteletenkymenuHamburgerphoneplavbypobytovepoznavacisearchseniortripsCataloguetripType11tripType13tripType2tripType3tripType9
Menu

Malta

Malta - výběr destinací | výběr země

Informace o zemi Malta

Oficiální název země: Maltská republika
Rozloha: 316 km˛
Počet obyvatel: 379365
Časové pásmo: GMT + 1
Hlavní město: Valletta (La Valleta)
Další města: Birkirkara, Qormi, Mosta, Sliema, Hamrun, Rabat
Náboženství: katolíci (98%)
Podnebí: středozemní se suchými léty, průměrná teplota ve Valletě je od 12°C v lednu, do 26°C v červenci

Ve Středozemním moři mezi Afrikou a Sicílií se na několika malých ostrůvcích, z nichž největší jsou Malta, Gozo (maltsky Ghawdex) a Comino (Kemmnuna), rozkládá Maltská republika.
Strategická poloha ve Středozemním moři zaručila Maltě skutečnost, že o dobyvatele nebylo nouze. Postupně ji kolonizovali Foiničané, Řekové, Kartháginci, Vandalové, Ostrogóti a Arabové. Ve třináctém století byl ostrov připojen ke Království Sicílie a v šestnáctém století získal ostrov Řád maltézských rytířů, kteří z něj učinili základnu boje proti Turkům. Při napoleonských válkách ztratil řád své území, které později dobyli Britové. Ti si drželi Maltu až do odchodu posledního britského vojáka v roce 1979. Nezávislost Malty však byla vyhlášena již v roce 1964.

Ostrovy Malta a Gozo na Vás zapůsobí svojí starobylou atmosférou, kterou umocňují mohutně opevněná města jako Valletta, Vittoriosa, Mdina, Victoria a ohromné množství velkých katedrál a kostelů, které tvoří dominantu každého města i malého městečka.Velmi působivě je na Maltě podávána tradice řádu Maltézkých rytířů, příběh Malty v době velkého obléhání Turky v roce 1565 a její houževnatá obrana za 2. světové války.
Na ostrovech se také nachází megalitické chrámy z doby kamenné, které jsou jedinečnými stavbami svého druhu. Velmi působivé je též jižní skalnaté pobřeží, kde příkré útesy spadají do moře a tvoří fascinující útvary včetně tzv. Modré jeskyně.

Přírodní podmínky: Nejvyšší bod leží 257 m nad mořskou hladinou, nejsou tu řeky ani jezera ani výraznější hory.

Jazyk: Maltština - patří mezi semitské jazyky, během vývoje silně ovlivněna arabštinou. Díky 160 letům britské nadvlády ovládají všichni Malťané bez problému anglický jazyk.

Fakultativní výlety: 

Valletta – tento polodenní výlet začíná prohlídkou hlavního města, postaveného v druhé polovině 16. století rytíři řádu Sv. Jana. Uvidíte zahrady Upper Barracca s výhledem na hlavní přístav, katedrálu Sv. Jana a její barokní výzdobu, která je vrcholným dílem malíře Matia Preti, dále Velmistrovský palác a nádherné ulice renesančního města a celé pevnosti. Na konec zhlédnete pořad Malta Experience, ve kterém uvidíte pestré a zajímavé záběry z ostrova a shrnutí všech historických etap. 

Mdina – prohlídka středověkého „mlčícího“ města, jehož historie zasahuje do doby vlády Féničanů, Římanů a Arabů. Navštívíte katedrálu Sv. Petra a Pavla, bašty, ze které je překrásný panoramatický výhled na téměř celý ostrov. Seznámíte se s předměstím Rabat, kde navštívíte katakomby z doby římské a jeskyni apoštola Pavla. V programu je také návštěva kostela v Moste, který se pyšní třetí největší kupolí v Evropě.

Ostrov Gozo – celodenní výlet včetně oběda – výlet trajektem na sousední ostrov Gozo, který se svým charakterem odlišuje od ostrova Malta. Projedete k západnímu pobřeží Dwejra, kde uvidíte skalní útvar známý jako Azurové okno, kde za příznivého počasí můžete plout přes jeskyni k vysokým vápencovým útesům (cena lodi je Lm 1.00 a není zahrnuta v ceně výletu). Dále navštívíte hlavní město ostrova Victorii a její středověké opevnění Citadelu. Na oběd se zastavíte v turistickém resortu Xlendi, kde budete mít možnost se vykoupat. Na závěr se podíváte k jeskyni Kalypso odkud je nádherný výhled na severní pobřeží Goza. Není jiné místo na zemi, kde by člověk mohl na tak malém území zhlédnout tolik zajímavostí. Vše je zde na dosah ruky - Malta má jen 27 km na délku a 15 km na šířku. Na pouhých 246 kilometrech čtverečních jsou k vidění 7000 let staré tajemné megalitické chrámy; úchvatné zlaté paláce a katedrály - ty jsou zase dědictvím po Maltézských rytířích; stejně tak i přírodní krásy jako jsou např. na západě ostrova útesy čnící do výšky 240 m n.m spolu s jeskyní Blue Grotto, vyhloubenou činností moře - na výletě malou rybářskou lodičkou objevíte na skalních stěnách oranžové korály a jistě Vás zde překvapí barva vody při brzkém dopoledním sluníčku. Kdo hledá v létě jisté slunce, nalezne jej na Maltě. Stálý vánek a vliv moře ovšem přispívají k tomu, že i v těch nejparnějších letních měsících je pobyt na Maltě snesitelný. Malta je ideálním místem k odpočinku i aktivní dovolené.

K výletům na Maltě je využívána hustá síť místní hromadné dopravy. Je obvyklé také půjčit si auto. 

 

Malta - popis destinací

Malta - výběr destinací | výběr země

Pokročilé hledání

Odběr novinek

Zde se můžete přihlásit k emailovému magazínu, kde se dozvíte o nových zájezdech jako první.