aktivnicalendardalsiTypyemailhomelastMinuteletenkymenuHamburgerphoneplavbypobytovepoznavacisearchseniortripsCataloguetripType11tripType13tripType2tripType3tripType9
Menu

Německo

Německo - výběr destinací | výběr země

Informace o zemi Německo

Oficiální název země: Spolková republika Německo
Rozloha: 356973 km˛
Počet obyvatel: 84068216
Časové pásmo: GMT + 1
Hlavní město:  Berlín
Další města: Bonn, Hamburk, Mnichov, Kolín, Frankfurt, Essen, Dortmund, Stuttgart, Düsseldorf
Měna: EUR - euro
Jazyky: němčina
Správní rozdělení: 16 spolkových zemí
Náboženství: evangelíci, katolíci,

Podnebí: mírné, při pobřeží oceánské chladné a vlhké, na východě kontinentální, průměrná teplota v Berlíně je -1°C v lednu a 19°C v červenci.

Spolková republika Německo (SRN, do r. 1990 též nazývána „Spolková republika Německa, SRN“, „Německá spolková republika, NSR“, západní Německo) je federace 16 spolkových zemí ležící ve střední Evropě. Německo hraničí s Nizozemskem, Belgií a Lucemburskem na západě, s Francií na jihozápadě, se Švýcarskem a Rakouskem na jihu, s Českem a Polskem na východě a s Dánskem na severu.
Ze severovýchodu má Německo přístup k Baltskému moři, ze severozápadu k Severnímu moři. Celková délka pobřeží je 2389 km.
Německo je členskou zemí Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO).

BerlínNový Berlín, metropole v proměně časů. Od pádu berlínské zdi a sjednocení rozděleného Německa se největší město vyvinulo ve světovou metropoli a ve stmelující kotel mezi"východem a západem". V živém hlavním městě se vždy něco děje.
Hlavní město Německa, jehož počátky se datují do 13. století, patří k největším městům v Evropě. Nespočet světově známých památek, kulturních a vědeckých zařízení nepochybně zaujme každého návštěvníka.
 

BavorskoSvobodný stát Bavorsko na jihu Německa se představuje spolu se svým hlavním městem Mnichovem v plné kráse jako z obrázku. Příznačné pro Bavorsko jsou nedotčená příroda, zdravý vzduch, kulturní bohatství a příslovečně příjemný životní styl.
Rájem pro ty, kteří hledají odpočinek i aktivní dovolenou, jsou mnohá jezera, národní parky a četné přírodní a krajinné chráněné oblasti, operní festivaly,středověké hrady a městečka, nádherné zámky a barokní kostely.

SaskoSasko s hlavním městem Drážďanami , zvanými "Florencie na Labi" je velmi rozmanité a jeho krajina vypadá jako "pohyblivé moře vystupující ze země".
Atmosféra velkoměsta a romantika malého města, údolí řek a masivy pohoří, louky a lesy, zámky a hrady, šlechtická sídla a panské domy, krajina hudby apohostinných hospůdek, průmyslová architektura a kultura průmyslu - to vše je zde možno nalézt. Přírodním zázrakem je je Saské Švýcarsko.

Meklenbursko - Přední Pomořansko
Spolková země Meklenbursko-Přední Pomořansko s hlavním městem Schwerinem se na severovýchodě Německa prezentuje největší souvislou vodní oblastí ve střední Evropě.
Napříč přes Meklenbursko, od severozápadu až po jihovýchod, od Wismaru až k Feldenberským jezerům ve východním Braniborskuse táhne spodní moréna z poslední doby ledové. V této půvabné krajině se střídají louky a pole s velkými plochami lesa a s jezerníoblastí.

HamburkHamburk je druhým největším německým městem, nejdůležitějším námořním přístavem Německa a největším místem zahraničního obchodu.
Hamburk byl založen za vlády Karla Velikého klem roku 811 a bával jedním z největších hanzovních měst a svůj velký význam uhájil po celá staletí až dodnes.. Zde se setkává svět. Svou eleganci prezentujeměsto na Labi v obchodních palácích, na nákupních bulvárech a v kulturních svatyních, v mezinárodních muzikálech, exkluzivních prodejních pasážích a ve světově proslulé zábavné čtvrti St.Pauli.

Šlesvicko-HolštýnskoNa severu Německa leží Spolková země Šlesvicko-Holštýnsko s hlavním městem Kiel. Živé ulice, romantické zadní dvory, tržiště a kulisy přístavu nadchnou každého svou nadčasovou severskou atmosférou.
Šlesvicko-Holštýnsko nabízí všem věkovým skupinám, milovníkům extrémních, zájmových nebo oddechových sportů rozmanité možnosti jak u vody, tak na pevnině.

Bádensko-WürttemberskoSpolková země Bádensko-Württembersko se spolkovým hlavním městem Stuttgartem leží na jihovýchodě Německa. Mimořádná historická, kulturní a krajinná rozmanitost se tu setkává s nejmodernějším průmyslem.
Nádherná krajina, kultura a zvyky, živá města, atraktivní zajímavosti, mnohostranný způsob, jak trávit volný čas a nabídka sportovních aktivit, srdečné pohostinství lidí a vynikající gastronomie, vytvoří z dovolené v Bádensko-Württembersku nezapomenutelný zážitek.

Porýní-Falcko
Porýní-Falcko leží na západě Německa a je starou evropskou kulturní zemí uprostřed Rýnského Břidlicového pohoří . Mnohotvárná země, vzrušující a tak rozmanitá jako lidé, kteří zde žijí.
Hlavním městem země je Mohuč (Mainz). Střídání idylických oblastí v povodí řek a nedotčeného středohoří, historických měst a malebných osad známých vinařských regionů a romantických hradů utváří zvláštní kouzlo tohoto regionu.

BraniborskoZemě Braniborsko se zemským hlavním městem Postupimí leží na východě Německa kolem pulsující metropole Berlín. Nesčetná křišťálově čistá jezera a vodní cesty, širé krajiny, zelené aleje, ovocné zahrady a neporušená příroda se vzácnou flórou a faunou utvářejí tento region.
V zasněných vesnicích a kulturních střediscích byla psána historie. Bývalé garnizónní město Postupim se proměnilo v posledních 300 letech v jedno z nejkrásnějších rezidenčních měst Evropy.

BrémyBrémy a Bremerhaven tvoří společně nejmenší ze šestnácti spolkových zemí Spolkové republiky Německo. Jejich oficiální název zní "Svobodné hanzovní město Brémy".
Brémy se mohou pyšně ohlédnout za svou hrdou a na tradice bohatou minulostí, která byla určována zejména úsilím o politickou a hospodářskou autonomii. Po San Marinu je to druhá nejstarší stále existující městská republika na světě.

HesenskoSpolková země Hesensko s hlavním městem Wiesbaden se rozprostírá od Sárska na severu až k Odenwaldu na jihu a od vrchoviny Rhön na východě až k pohoří Taunus na západě.
Hesensko je zemí špičkových zážitků. Nabízí přírodní krajinu od vřesoviště přes pralesy až k močálovitým územím, jakož i atraktivní jezera a řeky. Jsou zde uchována velkolepá svědectví dějin jak Germánů, tak Římanů a středověku. Hesensko leží v průsečíku velkých dopravních cest a letiště ve Frankfurtu nad Mohanem představuje významný dopravní uzel.

Dolní SaskoSpolková země Dolní Sasko s hlavním zemským městem Hannoverem leží v půvabném regionu mezi řekami Ems a Labe v západovýchodním směru a mezi přímořským klimatem Severního moře a vrcholy pohoří Harz ve směru severojižním. Poblíž pevniny se v jižní části Severního moře jako perly náhrdelníku řadí vedle sebe sedm Východofríských ostrovů.

Severní Porýní - VestfálskoSeverní Porýní- Vestfálsko s hlavním městem Düsseldorfem je nejlidnatější spolkovou zemí Německa. Není jen nejvýznamnější průmyslovou zemí, důležitým mezinárodním hospodářským centrem a moderním střediskem technologie, ale také zemí kultury a médií. Železo a ocel, závody Thyssen Krupp - zde se kdysi psal hospodářský příběh úspěšného Německa, který dal práci a blahobyt tisícům lidí.
Porůří - dřívější německé centrum báňského průmyslu dnes září jako kulturní krajina. V přeměněných průmyslových zařízeních dnes našly domov umění a kultura, prázdninové sporty a zábava.

SárskoNejmenší spolková země Sársko, ležící v trojúhelníku Německo-Francie-Lucembursko dnes představujemost k evropským sousedům.
Hlavní zemské město Saarbrücken ležící přímo na řece Sáře a na hranici s Francií nabízí návštěvníkovi kromě svého okolí též zajímavou historii a svou současnou pestrou podobu. 

Sasko-Anhaltsko
Sachsen-Anhalt s hlavním městem Magdeburgem se rozprostírá na území Altmark (zvaném též "Kolébka Pruska"), přes Magdeburskou nížinu, průmyslové oblasti u měst Halle a Bitterfeld až k révovým svahům u řek Saale a Unstrut, nejsevernější vinařské oblasti Německa.
Jako střed německých dějin je tato země ideálním cílem turistů hledajících kulturu a zajímavá města, ovšem i milovníci přírody a aktivní sportovci si zde přijdou na své.

Thüringen - DurynskoZemě hradů a zámků
Durynsko s hlavním městem Erfurtem leží v geografickém středu Německa.
Rekreace v přírodě, cestování za imposantními hrady a zámky, odpočinek a relaxace při léčení a wellness, stejně jako zážitky z historických měst s jejich mnohostrannou kulturní nabídkou - to je to, co si hosté spojují s Durynskem.

 

Německo - popis destinací

Německo - výběr destinací | výběr země

Pokročilé hledání

Odběr novinek

Zde se můžete přihlásit k emailovému magazínu, kde se dozvíte o nových zájezdech jako první.